fbpx

Преподаватели

Aleksandr Girejev

Мои этапы работы:

С 2015 года работаю в Ahtme Kool по специальности haridustehnoloog.
С 2014 года предприниматель в сфере инфотехнологии, полиграфии, дизайна и мультимеедии.
В период c 2013 по 2014 работал в  Ida-Viruuma Kutsehariduskeskus мультимедиа специалистом, где преподовал обучение по IT специальностям населению Эстонии в возрасте от 18 лет. Так же проводил курсы для различных организаций связанных с IT обучением по повышению квалификации.
В период c 2001 по 2012 работал в Narva Kutseõppekeskus специалистом по дизайну, где так же вел уроки и курсы для взрослого населения по IT.

Мои этапы обучения:

2019 – ITC Professional Development - ”Meeskonnatöö, öpetaja töö pidevate muutuste tingemusres. Soome haridussüsteem ja hariduslikud erivajadused” – 40 ak. tundi
2014 – Vestifex koolitus - ”Koolitaja eneseareng” – 8 ak. tundi
2014 – Kutsekoda - ”Täiskvanute koolitaja, tase 6”
2014 – Avatud Meele instituut - ”Pedagoogiline psühholoogia” – 8 ak. tundi
2014 – Ida- Virumaa Kutsehariduskeskus -„Aktiivsed õppemeetodid: meeskonna tööd" – 8 ak. tundi
2013 – Eesti Ettevõttuskõrgkool Mainor - ”Keeleõppe arendamine B2” – 156 ak. tundi
2010 – 2013 Eesti Ettevõttuskõrgkool Mainor – Infotehnoloogia, kõrvaleriala multimeedia - 180 EAP
2012 – BCS Koolitus – ”EUCIP baastaseme koolitus kutseõpetajatele” 16 ak. tundi
2011 – Koolituskeskus Vilko MÜ – ”Väsimus, stress ja nendega toimetulek. Läbipõlemise  vältimine” – 18 ak. tundi
2010 - 2011 – Tartu Ülikooli Narva Kolledžis läbinud täienduskoolitusprogrammi – “Pedagoogika“ 6,25 EAP
2010 – Intelligentne Grupp - ”Ma ise olengi võimalus – enesemotivatsiooni alustalad” – 4 ak. Tundi
2010 – Tartu avatud ülikooli keskuses läbinud täienduskoolitusprogrammi – “Interaktiivsete veebilehekülgede loomine“ 1,5 EAP
2010 - Merlecons ja Ko OÜ - ”Hindamine” 8 ak. tundi
2010 - Merlecons ja Ko OÜ - ”Õpetaja eneseanalüüs” 8 ak. tundi
2009 - Merlecons ja Ko OÜ - ”Õpetaja kui õppeprotsessi juht” 9 ak. Tundi
2009 – Narva Kutseõppekeskus - ”Kaasaegse multimeedia võimalused” 16 ak. tundi
2009 – BCS Koolitus – ”E-kodaniku koolitusvõrgustiku koolitaja kursus” 6 ak. tundi
2009 – BDA Consulting - ”Meeskond, kommunikatsioon ja juhtimine. Suurepäraste tulemuste edutegurid” – 14 ak. Tundi
2008 – Viru Koolituskeskus - ”Täiskvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” 50 ak. tundi
2007 – SA Ida-Viru ettevõtluskeskus – “Strateegiline planeerimine ja arendusprotsesside haldamine”
2006 – Narva Kutseõppekeskus - “Arvutid ja arvutivõrgud“ 2911 ak.tundi
2004 – 2005 Narva Kutseõppekeskus - “Multimeediatehnoloogiad“ 2911 ak.tundi
2000 – 2002 Narva Kutseõppekeskus - “Infotehnoologia“ 1824 ak. tundi
1997 – 2000 Narva Energeetikute kool - Keevetiaja

©2024 AlfaKoolitus OÜ. All Rights Reserved. Tel: +372 5550 8968, +372 5596 5762 | info@alfakoolitus.ee | Powered by Alex
На сайте Alfakoolitus.ee используется технология cookies. От использования cookies Вы можете отказаться в любое время, изменив настройки браузера в своем устройстве и удалив сохраненные cookies. Отказ от использования cookies может повлиять на функциональность сайта.