Link meie kursustele lehel www.tootukassa.ee

Töötajad, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud tabelarvutusprogrammi kasutamine (nt andmesisestaja, asjaajaja, assistent, dokumendihalduse spetsialist, kontorispetsialist, müügisekretär, protokollija ja teised). Arvutikasutajad, kellel on olemas tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks.

Kelle jaoks kursus on?

Täiskasvanud või vanemad töövõimelised inimesed või kes töötavad juba sellel alal ja tahavad oma oskusi parandada.

Programm on mõeldud 60. akadeemiliseks tunniks

Programm sisaldab:

Auditoorne töö – 10 tundi

 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus arvutusteks, analüüsimisteks.

Praktiline osa – 50 tundi

 • Töötamine andmetega (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr)
 • Sisestatud andmete vormindamine
 • Vormingute eemaldamine
 • Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel
 • Arvutused ja funktsioonid
 • Tehete järjekord ja sulgude kasutamine
 • Nimelised piirkonnad andmetabelites ja nende kaudu töö lihtsustamine
 • Põhifunktsioonide kasutamine (summa- sum, loendus- count, keskmine- average, suurim- max, väiksem- min ja teised)
 • Ümardusfunktsioonid (round, roundup, rounddown, mround, floor)
 • Tekstifunktsioonid (len, left, right, mid, concatenate, lower, proper)
 • Kuupäevafunktsioonid (weekday, weeknum, networkdays, workdays, days360, now, today, day, month, year)
 • Tingimusfunktsioonid (if, and, or, sumif, countif)
 • Otsingufunktsioonid tabelites (vlookup, hlookup)
 • Erinevate funktsioonide kombineerimine omavahel (nt mitme IF funktsiooni kombineerimine, veateadete kõrvaldamine jt)
 • Absoluutne ja suhteline aadress valemites
 • Mahukate andmetabelite kasutamine
 • Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine, andmete otsimine) (Freeze, Split, Side by Side)
 • Andmete sorteerimine, sorteerimise seaded (kuupäevaline sorteerimine, sorteerimistingimuste loomine)
 • Andmete filtreerimine, laiendatud filtri kasutamine, unikaalsete andmete kuvamine (Filter, Advanced Filter)
 • Vahekokkuvõtted gruppide kaupa (Subtotal)
 • Konsolideerimise kasutamine kokkuvõttes (Consolidate)
 • Risttabeli (Liigendtabel) koostmine (PivotTable), lugemine ja muutmine. Funktsioonid risttabelis. Lõpparuandes andmete esitamine % ja nr väärtustes. Kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes)
 • Arvutamine väljadega (arvutuste lisamine risttabelisse)
 • Tabelite kujundamine
 • Automaatkujundused
 • Tingimusega kujundamine, tingimusliku kujunduse lisamine läbi funktsiooni (Conditional Formatting)
 • Diagrammi koostamine tabelis olevatest andmetest
 • Mitmest tabelist diagrammi koostamine
 • Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine • Diagrammi kujundamine, töö skaalaga
 • juhtslaid, selle kujundamine ja animatsioonid.

Kursuse lõpus on teil võimalus:

 • teab MS Exceli kasutusvaldkondi ja võimalusi;
 • töötab tabelarvutusprogrammis;
 • töötab mahukate andmetabelitega kasutab nende funktsioone;
 • oskab kujundada tabeleid;
 • koostab ja töötleb diagramme.

Maksmus

 • Kui rühmas on vähemalt 6 inimest — 8 euro (hind 60 ak.t. eest — 480 euro)
 • Kui rühmas on vähemalt 3 inimest — 12 euro (hind 60 ak.t. eest — 720 euro)
 • 2 inimest rühmas — 16 euro (hind 60 ak.t. eest — 960 euro)
 • Individuaalõppe — 30 euro (hind 60 ak.t. eest — 1800 euro)

Õppekava

Võtke meiega ühendust

Suur tänu teate eest.

Suur tänu teate eest, administratsioon vastab 24 tunni jooksul.

Toimumise aeg 04.10.2021-31.12.2021

Link meie kursustele lehel www.tootukassa.ee

Õppima võivad asuda erialase hariduseta täiskasvanud, kes töötavad töötajad laos, kauplustes ja teistes ettevõtetes, kus kasutatakse igapäevaselt IT vahendeid.

Kelle jaoks kursus on?

Täiskasvanud või vanemad töövõimelised inimesed või kes töötavad juba sellel alal ja tahavad oma oskusi parandada.

Programm on mõeldud 60. akadeemiliseks tunniks

Programm sisaldab:

Auditoorne töö – 10 tundi

 • Exceli ülevaade, andmete sisestamine, lihtsad funktsioonid.

Praktiline osa – 50 tundi

 • Andmete sisestamine, andmete märgistamine, andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine, veergude/ ridade kustutamine, lisamine, peitmine, liikumine erinevate töölehtede vahel;
 • AutoFormat, nupuriba, lahtrite vormingud;
 • Valemid ja lihtsad funktsioonid (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, jne);
 • Andmesisestus loetelus, sorteerimine, autofilter, lahtrinimede kasutamine;
 • Diagrammi loomine, olemasoleva diagrammi muutmine, operatsioonid diagrammidega.

Kursuse lõpus on teil võimalus:

 • töötab iseseisvalt Exceliga kasutades õigeid töövõtteid;
 • sisestab teksti ja kujundab tabeleid;
 • koostab tabeleid ja lihtsamaid diagramme;
 • avab, kujundab, salvestab ja prindib tabeleid.

Maksmus

 • Kui rühmas on vähemalt 6 inimest — 8 euro (hind 60 ak.t. eest — 480 euro)
 • Kui rühmas on vähemalt 3 inimest — 12 euro (hind 60 ak.t. eest — 720 euro)
 • 2 inimest rühmas — 16 euro (hind 60 ak.t. eest — 960 euro)
 • Individuaalõppe — 30 euro (hind 60 ak.t. eest — 1800 euro)

Õppekava

Võtke meiega ühendust

Suur tänu teate eest.

Suur tänu teate eest, administratsioon vastab 24 tunni jooksul.

Toimumise aeg 08.06.2020-31.07.2020

Link meie kursustele lehel www.tootukassa.ee

Kuna elu on muutunud arvutisõltuvaks, pärast seda kursuse läbimist saate kasutades erinevaid põhiprogramme olla edukamateks tööturul. Suurem osa inimesi otsivad esmast infot erinevate võimaluste ja pakkumiste kohta just internetist. Aitan oma õpilasi kasutada või teadmisi täiendada erinevates teksti- ja tabel koostamise programmides. Veebiportaalide kasutamine aitab teil leida sobivat tööd. Oskus otsingumootoreid õigesti kasutada lihtsustab õpilastel infootsimist.

Kelle jaoks kursus on?

Täiskasvanud või vanemad töövõimelised inimesed või kes töötavad juba sellel alal ja tahavad oma oskusi parandada.

Programm on mõeldud 60. akadeemiliseks tunniks

Programm sisaldab:

Auditoorne töö – 12 tundi

 • Arvuti kasutamine ja failihaldus;
 • Alusteadmised tekstiredaktoris;
 • Alusteadmised tabeliprogrammidega töötamisel;
 • Interneti ja elektronposti kasutamise põhitõed;
 • Veebiportaalides registreerimine ja kasutamine;
 • Kuidas kaitsta oma andmeid internetis.

Praktiline osa – 48 tundi

 • Arvuti kasutamine ja failihaaldus
 • Tekstiredaktori kasutamine;
 • Teksti sisestamine ja redigeerimine;
 • Tabeliredaktorit kasutamine;
 • Andmete sisestamine ja redigeerimine tabliredaktorides;
 • Interneti ja elektronposti kasutamise põhitõed;
 • Otsingumootorite kasutamine;
 • Registreerimine veebiportaalides;
 • Andmed sisestamine veebiportaalides;

Kursuse lõpus on teil võimalus:

 • Kasutada Interneti otsingumootoreid, oskus leida õiget informatsiooni;
 • Töötada tekstiredaktorites algtasemel, koostada tekstidokumente;
 • Töötada algtasemel tabelitega, kasutada lihtsaid arvutusvalemeid;
 • Registreerida end otsingu- ja tööpakkumiste portaalides;
 • Koostada ja esitada oma CV-d;

Maksmus

 • Kui rühmas on vähemalt 6 inimest — 8 euro (hind 60 ak.t. eest — 480 euro)
 • Kui rühmas on vähemalt 3 inimest — 12 euro (hind 60 ak.t. eest — 720 euro)
 • 2 inimest rühmas — 16 euro (hind 60 ak.t. eest — 960 euro)
 • Individuaalõppe — 30 euro (hind 60 ak.t. eest — 1800 euro)

Õppekava

Võtke meiega ühendust

Suur tänu teate eest.

Suur tänu teate eest, administratsioon vastab 24 tunni jooksul.

Toimumise aeg 18.10.2021-31.12.2021

Link meie kursustele lehel www.tootukassa.ee

Kuna meil on praegu suur internetisõltuvus ja väga palju inimesi otsivad erinevaid asju just sealt, on väga oluline et oleks toimiv veebileht, kust inimesed saavad infot otsida. Inimesed otsivad Internetist otsest infot erinevate võimaluste ja pakkumiste kohta. CMS programmi abil saab õpilane teha oma kodulehe, mis kasvab vastavalt tema soovidele ja vajadustele. 

Kelle jaoks kursus on?

Tööealised inimesed, kes soovivad endale veebilehe luua.

Programm on mõeldud 60. akadeemiliseks tunniks

Programm sisaldab:

Auditoorne töö – 12 tundi

 • Alusteadmised kodulehe ülesseadmistest – domeen, veebimajutus, sisu haldustarkava, vajalikud programmid;
 • CMS turvalisuse tagamine;Linkid, menüüd, moodulega ja pluginatega tutvumine;
 • Linkid, menüüd, moodulega ja pluginatega tutvumine;
 • Pildiredaktor.

Praktiline osa – 48 tundi

 • CMSi kasutamine;
 • Avalehe loomine ja sisulehtede loomine, piltide, videote, dokumentide ning helifailide lisamine;
 • Linkide loomine (sisemised ja välised lingid);
 • Menüüde ja lisamenüüde loomine;
 • Rubriigid, sildid, postitused, kommentaarid, lehed;
 • Pluginid ja moodulid Joomla kodulehe leitavuse ja kasutatavuse parandamiseks;
 • CMS tehtud kodulehe varundamine ja taastamine;
 • Pilditöötluse baassammud ( resolutsioon, suurus, lõikamine);
 • Pildiredaaktor. Fotode korrastamine. Fotode retušeerimine. Montaaž;
 • Veebi bännerite disain.

Kursuse lõpus on teil võimalus:

 • Mõista domeeninimede registreerimist ja hostimist;
 • Otsida pistikprogramme, mooduleid ja komponente ning luua oma veebilehe, mis võimaldavad Teil lahendada saidi tehnilisi ülesandeid;
 • Valida mustreid ja teha kujunduse muudatusi;
 • Töödelda saidi fotosid;
 • Looge oma saite.

Maksmus

 • Kui rühmas on vähemalt 6 inimest — 8 euro (hind 60 ak.t. eest — 480 euro)
 • Kui rühmas on vähemalt 3 inimest — 12 euro (hind 60 ak.t. eest — 720 euro)
 • 2 inimest rühmas — 16 euro (hind 60 ak.t. eest — 960 euro)
 • Individuaalõppe — 30 euro (hind 60 ak.t. eest — 1800 euro)

Õppekava

Võtke meiega ühendust

Suur tänu teate eest.

Suur tänu teate eest, administratsioon vastab 24 tunni jooksul.

Link meie kursustele lehel www.tootukassa.ee

Kaasaegne maailm on inimkonna viinud sotsiaalsetesse võrgustikutesse ja meediaruumidesse. Igal täiskasvanul peavad olema peamised sotsiaalmeedia oskused, et olla tööturul edukas ja konkurentsivõimeline. Õppeprotsessis saate tutvuda web 2.0 võimalustega, omandada põhioskused sotsiaalmeedia rakendustega töötamiseks, õppida oma kontode loomist ja oma lehtede haldamist sotsiaalmeedias. See võimaldab teil kokku panna oma sihtrühmad ja reklaamida.

Kelle jaoks kursus on?

Täiskasvanud või vanemad töövõimelised inimesed või kes töötavad juba sellel alal ja tahavad oma oskusi parandada.

Programm on mõeldud 40. akadeemiliseks tunniks

Programm sisaldab:

Auditoorne töö – 10 tundi

 • sissejuhatus ainesse;
 • sotsiaalmeedia privaatsuseeskirjad;
 • alusteadmised sotsiaalsess tarkvaras ja võrgustes; elektrooniline portfoolio;
 • pilve tarkvara;
 • elektrooniline portfolio;
 • failivahetus.

Praktiline osa – 30 tundi

 • sotsiaalmeedia kasutamine;
 • sotsiaalmeedias registreerimine;
 • sotsiaalmeedia tarkvara ja nutitelefonid;
 • sisestamine ja redigeerimine oma andmed sotsiaalmeediasse;
 • sotsiaalmeedia pildialbumi kasutamine;
 • seadistamine sotsiaalmeediasse oma privaatsuseeskirjad;
 • otsingu sihtrühm sotsiaalses võrgus.

Kursuse lõpus on teil võimalus:

 • registreeruda sotsiaalvõrgustikes;
 • seadistada konto ja privaatsuseeskirjad;
 • paigutada reklaame sotsiaalsetesse võrgustikesse;
 • töötade nutitelefoni abil sotsiaalsetes võrgustikutes;
 • sihtrühma otsing oma reklaami jaoks.

Maksmus

 • Kui rühmas on vähemalt 6 inimest — 8 euro (hind 40 ak.t. eest — 320 euro)
 • Kui rühmas on vähemalt 3 inimest — 12 euro (hind 40 ak.t. eest — 480 euro)
 • 2 inimest rühmas — 16 euro (hind 40 ak.t. eest — 640 euro)
 • Individuaalõppe — 30 euro (hind 40 ak.t. eest — 1200 euro)

Õppekava

Võtke meiega ühendust

Suur tänu teate eest.

Suur tänu teate eest, administratsioon vastab 24 tunni jooksul.

AlfaKoolitus OÜ

Registrikood: 14787185
Juriidiline aadress: P. Kerese tn 24-28, Narva linn, Ida-Viru maakond, 21007

T. +372 5550 8968
T. +372 5596 5762
info@alfakoolitus.ee

alfafacebook     alfainstagram

Partnerid

Tööta ja Õpi

©2022 AlfaKoolitus OÜ. All Rights Reserved. Tel: +372 555 08968, +372 5596 5762 | info@alfakoolitus.ee | Powered by Alex
Alfakoolitus.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.